Niezależne prowadzenie projektu

Poniżej przedstawiamy Zasady Niezależnego Prowadzenia Projektu (w formacie pdf znajdziecie je tutaj: Zasady niezaleznego prowadzenia projektu).

Żeby dowiedzieć się więcej o sposobach wzięcia udziału w konkursie i wybrać formę najlepszą dla projektu, który planujecie, odwiedźcie zakładkę Jak się zgłosić? Jak wziąć udział? oraz Regulamin. Więcej wskazówek, od czego zacząć, pomysłów na projekt oraz podpowiedzi, jak konstruować relację dziennikarską znajdziecie w zakładce Wskazówki i przydatne strony.

#REPORTAŻ DZIAŁA – ZASADY NIEZALEŻNEGO PRZEPROWADZENIA PROJEKTU

1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie maila z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na adres reportaż.dziala@gmail.com, zgodnie z Regulaminem. Formularz zgłoszeniowy znaleźć można pod linkiem:Formularz zgłoszeniowy do konkursu ReportażDziała. Formularz zawiera:

– imiona, nazwiska i daty urodzenia  członków zespołu projektowego – lub uczestnika indywidualnego;

– nazwę szkoły lub miejscowości, z której nadesłane zostało zgłoszenie;

– kontaktowy adres mailowy;

– tytuł/nazwę projektu;

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/ów na potrzeby organizacji konkursu:

Wyrażam zgodę/Uzyskałam/em zgodę mojego rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do obsługi konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia, zgodę wyrażają ich opiekunowie prawni.

– przedstawienie inspiracji reporterskiej wraz ze wskazaniem, w jaki sposób wpłynęła na planowany projekt (np. komu uczniowie chcą pomóc? jak zamierzają poprawić sytuację? Jakie działania przeprowadzić i jaki ma być ich efekt?), w uzasadnionych przypadkach: umotywowanie potrzeby realizacji projektu (dlaczego takie działania są potrzebne?)

Należy powołać się na reportaż/e, który/e zainspirował/y uczestników do działania. Inspiracją może być dowolnie wybrany reportaż książkowy, prasowy, radiowy, telewizyjny, filmowy, fotograficzny, internetowy lub projekt reporterski. Organizatorzy przedstawią listę polecanych reportaży oraz będą sukcesywnie dodawać nowe propozycje na stronie i/lub profilu Facebook Konkursu. Korzystanie z tych źródeł nie jest obowiązkowe.

– tylko dla Projektów Realizowanych Niezależnie:  miejsce na informację, czy projekt prowadzony jest pod opieką osoby dorosłej (jeśli tak, należy podać dane opiekuna projektu)

Każde zgłoszenie zostanie przez Organizatorów potwierdzone odpowiedzią mailową.

2. Uczestnicy mogą przystępować do konkursu indywidualnie lub w zespołach 2-10 osobowych.

3. Projekt może, lecz nie musi, być prowadzony pod opieką osoby dorosłej: nauczyciela/ki, wychowawcy/czyni, pedagoga etc. Zespół zaznacza, że projekt prowadzony będzie pod okiem osoby dorosłej w formularzu zgłoszeń.

3. Sposób dokumentacji projektu zależeć będzie od planowanych w projekcie działań, jednak jego podstawową częścią jest materiał dziennikarski przygotowany po zakończeniu działań projektowych.

Przykładowe dodatkowe wymagania dotyczące dokumentacji poszczególnych typów działań to:

– zbiórka charytatywna: dowód przekazania pieniędzy lub darów rzeczowych na obrany cel;

– wydarzenie publiczne: dokumentacja fotograficzna  (obejmująca także publiczność);

– akcja informacyjna: zdjęcia z akcji rozlepiania plakatów czy wręczania ulotek, zdjęcia artykułów w gazecie/linki do stron i in., gdzie pojawiła się przygotowana przez zespół informacja;

– projekt wykorzystujący nowe technologie: udostępnienie projektu oraz dokumentacja, do kogo był skierowany, do kogo dotarł czy kto z niego skorzystał. Zespół może wykorzystać gotowe szablony i zaproponować nowy sposób ich wykorzystania;

– inne: w zależności od zaproponowanego działania, Organizatorzy mogą zobowiązać zespół do przedstawienia innego potwierdzenia przeprowadzonych działań.

4. Uczestnicy mają dowolność w sposobie przeprowadzenia projektu.

5. Zadaniem dodatkowym jest aktywność w mediach społecznościowych: umieszczenie min. 4 zdjęć z realizacji projektu, w tym jednego pokazującego zespół, na profilu Instagram (lub udostępnienie ich na facebooku), opatrzenie ich hashtagiem #reportażdziała wraz z tytułem/nazwą i krótkim opisem działań/projektu.

6. Po zakończeniu projektu uczestnicy przygotowują rzetelny materiał dziennikarski w dowolnej formie, np. relacja dziennikarska, reportaż, fotoreportaż z obszernymi podpisami, podcast, krótki materiał filmowy lub inne. Uczniowie powinni szukać odpowiedzi także na trudne pytania: Co udało się zrobić? Które z działań okazały się nietrafione? Dlaczego tak mogło być? Jeśli pojawi się więcej reporterskich inspiracji, można również się do nich odnieść. Relację dziennikarską, (w przypadku relacji tekstowej: uzupełnioną materiałem zdjęciowym i/lub (audio)wizualnym) należy przesłać na adres reportaz.dziala@gmail.com nie później niż 28 lutego 2018 r., chyba że czas trwania konkursu zostanie przez Organizatorów wydłużony, a termin oddania prac przesunięty. O takich decyzjach Organizatorzy poinformują niezwłocznie na Facebooku oraz stronie internetowej Konkursu.

7. Projekt oceniany będzie przez jury konkursowe zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Zasad Niezależnego Prowadzenia Projektu. O wszelkich zmianach poinformujemy niezwłocznie na stronie www oraz profilu Facebook konkursu.

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: