Nasze jury

Jury konkursowe składa się z trzech osób: 1. czynnej reportażystki, 2. ekspertki w dziedzinie nauczania oraz 3. ekspertki w dziedzinie prowadzenia projektów społecznych. Przedstawiamy, zgodnie z kolejnością! 🙂

Aldona Krajewska fot. Albert.I.m.Stein.

Aldona Wiśniewska (wcześniej: Aldona Krajewska); fot. Albert Am Stein

Urodzona w Słupsku, po tamtejszym liceum im. Adama Mickiewicza, jako 15-latka została członkiem Klubu Młodych Autorów harcerskiego tygodnika „Na przełaj”.

I tak to się zaczęło. Pierwsze reportaże, pierwsze próby redagowania gazety („Na Przełaj przez Bieszczady”, później „Stanica” – wakacyjnych pism harcerskich), pierwsze zderzenia z cenzurą i koniecznością napisania czegoś w terminie. Potem było 5 lat studiów na wydziale psychologii UW – przydały się przy prowadzeniu działu porad „Np” – „Kocha, lubi, szanuje” i pisaniu reportaży. Publikowały je „Polityka”, „Razem”, „Kontrasty” (nagroda w 1988 r. za tekst z Podlasia „Jesień Adama i Ewy”), „Odra” (nagroda w 1988 za tekst o strajku w Stoczni Gdańskiej „Kadry z patu”) i „Gazeta Wyborcza”.

W latach 1989-1995 praca w dziale reportażu „Gazety Wyborczej“. A później lata pracy jako autorka tekstów własnych i, coraz częściej, redaktorka tekstów cudzych, dla różnych wydawnictw i tytułów: Duży Format, Wysokie Obcasy, Twój Styl, Magazyn Rzeczpospolitej, Przekrój, Zwierciadło, Charaktery i in.

Aktualnie: freelancerka, współpracująca z kilkoma wydawnictwami. Z doświadczeniem w pracy copywritera, reaserchera, admina stron internetowych, redaktora projektów wydawniczych (Agora, G+J) i książek (wyd. Amber), szefa działów (m.in. reportaż, psychologia), głównego sekretarza redakcji i red. naczelnej. Aktualnie kończy pracę (jako współautorka) nad wywiadem-rzeką z… to jeszcze informacja zastrzeżona 🙂

 

Alicja Pacewicz zdjęcie 2016

Alicja Pacewicz – ekonomistka, działaczka społeczna i oświatowa. Wierzy w demokrację obywateli, mądrą edukację i siłę zdrowego rozsądku.

Współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, które od 1994 r. propaguje wiedzę, umiejętności i postawy obywatelskie oraz wspiera szkoły w skutecznej i nowoczesnej edukacji. Przewodnicząca Rady Fundacji Szkoła z Klasą. Projekt Szkoła z Klasą, którego jest pomysłodawczynią i liderką, został nominowany w 2012 roku do Nagrody UNESCO. Współautorka licznych programów edukacyjnych (w tym: „Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej”, „Szkoła z klasą 2.0”, „Ślady przeszłości”, „Młodzi Głosują”, „Filmoteka Szkolna. Akcja!”, „Noc Bibliotek”, „Włącz się. Młodzi i media”), podręczników do wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości, publikacji metodycznych, m.in. poradników dla nauczycieli. Prowadzi także szkolenia dla nauczycieli i trenerów.

Do lat 90. pracowała w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Wychowawczych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, następnie w centrum terapeutycznym dla dzieci z dysfunkcyjnych rodzin i w polsko-amerykańskim programie Edukacja Obywatelska w Społeczeństwie Demokratycznym. W ubiegłych latach była ekspertką Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz współorganizatorką projektów współpracy międzynarodowej  (m.in. Networking European Citizenship Education).

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Monika-Mazur-Rafał1Monika Mazur-Rafał – prezeska i założycielka polskiej filii Fundacji Humanity in Action. Inicjuje, tworzy oraz pomaga realizować projekty edukacyjne i aktywistyczne. Ma wieloletnie doświadczenie jako trenerka, tutorka i mentorka w Polsce i za granicą. Wiele satysfakcji daje jej możliwość dawania wsparcia merytorycznego aktywistkom i aktywistom w ich działaniach społecznych oraz motywowania ich do podejmowania wyzwań na rzecz zmiany społecznej.

Stara się nieustannie przecierać nowe szlaki. Uwielbia działania międzysektorowe i międzygeneracyjne na rzecz praw człowieka i pracę z ludźmi, którym „chce się chcieć”. Chce, by teoria miała przełożenie na konkretne działania.

Jest autorką publikacji i strategii działań dotyczących styku praw człowieka i historii, absolwentką Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW oraz magistrem integracji europejskiej w ramach wspólnego programu Szkoły Głównej Handlowej i Sciences Politiques Paris. Była stypendystką Uniwersytetu Wolnego w Berlinie i Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, odbyła praktykę w Bundestagu. Była ekspertem w programie europejskim Centrum Stosunków Międzynarodowych, sekretarzem Forum Polsko-Niemieckiego, tworzyła program migracyjny w Centrum Stosunków Międzynarodowych. W Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Biurze w Warszawie (IOM) zajmowała się projektem dotyczącym przeciwdziałania handlowi ludźmi, zaś w ramach jednostki badawczej IOM – Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych – zajmowała się polityką migracyjną Polski i RFN oraz polityką antydyskryminacyjną Polski. W latach 2005-2007 zajmowała się badaniem polskiej polityki pod kątem zgodności z dyrektywami UE w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, będąc jednocześnie ekspertem krajowym europejskiej sieci w tej dziedzinie.

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: