Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy musimy się zgłaszać wraz z nauczycielem/opiekunem?

Nie, chociaż projekt prowadzony niezależnie może być prowadzony pod opieką nauczyciela.

Jeśli chcecie realizować projekt poprzez Platformę Zwolnieni z Teorii, projekty realizujecie samodzielnie i zgłaszacie jedynie członków zespołu. Możecie szukać rady u osób bardziej doświadczonych, ale pamiętajcie, że to Wy sami macie zaplanować i przeprowadzić akcję.

Projekt realizowany niezależnie może być prowadzony pod opieką osoby dorosłej – nauczyciela/ki, wychowawcy/czyni, pedagoga itd.

Jeśli jednak Wasz projekt wygra, do Warszawy będziecie musieli przyjechać w towarzystwie opiekuna (jeśli nie macie skończonych 16 lat). Jeśli jesteście niepełnoletni (w wieku 16-18 lat) możecie przyjechać z opiekunem lub przedstawić pisemną zgodę rodziców na samodzielny pobyt w Warszawie.

Czy w trakcie projektu skład zespołu może się zmienić?

Jeśli realizujecie projekt poprzez platformę Zwolnieni z teorii skład zespołu możecie samodzielnie zmieniać tylko do etapu Planowanie. Po tym etapie każda zmiana będzie musiała być konsultowana z Mentorem.

Jeśli realizujecie projekt niezależnie, musicie skompletować zespół przed zgłoszeniem. Jeśli jednak skład zespołu się zmieni, musicie to niezwłocznie zgłosić mailowo na adres reportaz.dziala@gmail.com, podając odpowiednie dane nowego uczestnika i powód zmiany.

Czy jeśli nie uda nam się osiągnąć zakładanych wyników i ukończyć projektu na platformie Zwolnieni z teorii, będzie on nadal brany pod uwagę w konkursie #ReportażDziała?

Tak, jeśli tylko spełniliście inne wymagania konkursowe (odpowiednie zgłoszenie, opis inspiracji reporterskich, przygotowanie materiału dziennikarskiego na koniec). Wasz projekt, niezależnie od oceny Mentora, zostanie oceniony przez jury konkursowe. Skład jury możecie znaleźć w zakładce Nasze jury.

 

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: